Dal produttore al consumatore

  • Gallery 4
  • Gallery 2
  • Gallery 1
  • Gallery 3

Optima

 Optima Red Toop RT C 4,2 (BC34C) 

€ 1,00
V: 12 A-EN: 815 Ah: 50 Lunghezza: 245 Larghezza: 1...»
 

 Optima Red Top doppio polo 

€ 2,00
V: 12 A-EN: 815 Ah: 50 Lunghezza: 245 Larghezza: 1...»
 

 Optima Yellow top S 4,2 

€ 3,00
V: 12 A-EN: 690 Ah: 55 Lunghezza: 245 Larghezza: 1...»
 

 Optima Blue top DC 4.24L 

€ 4,00
V: 12 A-EN: 815 Ah: 55 Lunghezza: 245 Larghezza: 1...»
 

 Optima yellow top YTS5,5 

€ 5,00
V: 12 A-EN: 975 Ah: 75 Lunghezza: 317 Larghezza: 1...»
 

 Optima Blue top BT DC 5.5 

€ 6,00
V: 12 A-EN: 975 Ah: 75 Lunghezza: 317 Larghezza: 1...»